Όλες οι ελληνικές ομάδες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα χρήματα που θα εισπράξουν από την φορολόγηση του στοιχήματος, με την κατανομή να γίνεται γνωστή.

Αναλυτικά:

Το ποσό που λαμβάνει η Γ.Γ.Α. από την ως άνω φορολογία, αφαιρουμένου του ποσού του άρθρου 5 της παρούσας, ήτοι ποσό εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (62.700.000 €), κατανέμεται ισόποσα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό κατά ποσοστό 50% εις έκαστο.

Στον Επαγγελματικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού των τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (31.350.000 €) γίνεται ως εξής στην Α1 Ανδρών Μπάσκετ – Basket League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται: ποσό πέντε εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.093.500 €), το οποίο κατανέμεται στις συμμετέχουσες στην κατηγορία ΚΑΕ, ως εξής: κάθε ΚΑΕ για την συμμετοχή της στην κατηγορία λαμβάνει ποσό 381.250 €. Για τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις το ποσό αυτό προσαυξάνεται με την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Επομένως οι ΚΑΕ λαμβάνουν τα κάτωθι ποσά:

– ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: 509.418,54 €

– ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 509.418,54 €

– ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ: 2014: 451.160,11 €

– ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ: 436.595,51 €

– ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ: 436.595,51 €

– ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ: 462.811,80 €

– ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ: 381.250,00 €

– ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ: 381.250,00 €

– ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ: 381.250,00 €

– ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE: 381.250,00 €

– ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ: 381.250,00 €

– ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ: 381.250,00 €

Σχετικά άρθρα