Κανονικά θα διεξαχθούν στις 28 Μαρτίου οι εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα της Ομοσπονδίας, Παναγιώτη Τσαγκρώνη έγινε ανάκληση της απόφασης της 5ης Μαρτίου περί μη επικύρωσης του εκλογικού καταλόγου που είχε αποστείλει από τις 19 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Τσαγκρώνης έστειλε ανανεωμένο και σύννομο εκλογικό κατάλογο στη ΓΓΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «επικυρώθηκε κατάλογος 510 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ στις 28/03/2021».

Η ανακοίνωση της ΓΓΑ:

«Ανακλήθηκε η από 05/03/2021 απόφαση, περί μη επικύρωσης καταλόγου σωματείων – μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική Συνέλευση της ΕΟΚ, έπειτα από το 08/03/2021 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, με το οποίο επανυποβλήθηκε ο πίνακας σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, πλήρως εναρμονισμένος με το άρθρο 14 του Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4726/2020 και τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο της ΓΓΑ, γεγονός που καθιστά τον εν λόγω πίνακα έγκυρο και αποδεκτό.

Έτσι, επικυρώθηκε κατάλογος 510 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ στις 28/03/2021, βάσει του τηρούμενου στη ΓΓΑ ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020».

Σχετικά άρθρα