Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού από τη δημοσκόπηση της Αlco για λογαριασμό του Οpen.

Όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα το 33% δήλωσε ότι θα εμβολιαστεί άμεσα, το 42% θα περιμένει και δεν θα το κάνει άμεσα, ενώ το 19% λέει πως δεν θα εμβολιαστεί.

Επίσης, αναφορικά με την πανδημία οι περισσότεροι πολίτες αποδίδουν την έξαρση του κορωνοϊού στην καθυστερημένη λήψη μέτρων, ενώ ακολουθούν οι απόψεις ότι οι πολίτες δεν τήρησαν τα μέτρα και ότι δεν υπάρχει αρκετός έλεγχος.

Σχετικά άρθρα