Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε χθες η χειμερινή μεταγραφική περίοδος η οποία είχε χρονική διάρκεια από τις 19 Δεκεμβρίου 2022 έως και τις 16 Ιανουαρίου 2023.

Διευκρινίζεται πως οι μεταγραφές που κατατέθηκαν στην ΕΟΚ στα πλαίσια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από όλα τα μέρη (σωματεία και αθλητές) έως πέντε εργάσιμες από την καταληκτική ημερομηνία των μεταγραφών, δηλαδή όχι αργότερα από τις 23 Ιανουαρίου 2023.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονται.

Σχετικά άρθρα