Η ΕΟΚ γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής χρημάτων στα σωματεία για τα έξοδα των διαιτητών και των κριτών στους αγώνες του αναπτυξιακού προγράμματος.

Το χρονικό διάστημα αφορά από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΕΟΚ ενημερώνει τα σωματεία ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής εξόδων διαιτητών – κριτών για τους αγώνες του αναπτυξιακού, για όλους τους αγώνες από 1/1/2023 ως και 30/06/2023.

Τα σωματεία κάνοντας χρήση της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού μητρώου της Ελληνικής Ομοσπονδίας, καταχώρησαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο και κατόπιν αποδόθηκαν τα αντίστοιχα ποσά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email με την ΕΟΚ στο eok-account@basket.gr».

Σχετικά άρθρα