Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση των μετόχων της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ και όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκειά της θα κατατεθεί πλήρης φάκελος από την ομάδα για τη συμμετοχή στο επόμενο πρωτάθλημα.

Εκτός από τα διαδικαστικά της Γενικής Συνέλευσης ο Θανάσης Χατζόπουλος ενημέρωσε ότι ο φάκελος της ΚΑΕ θα είναι πλήρης και μέσα στα χρονικά περιθώρια για την επόμενη Basket League.

Όπως αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στην οποία συμμετείχε το 73,31% των μετόχων της εταιρίας.

Η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής…

1)Την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/07/2019 – 30/06/2020.

2)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/07/2019 – 30/06/2020 και την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών.

3)Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021.

Δεν υπήρξε υποψηφιότητα για τον διορισμό αιρετής διοίκησης.

Στο τέλος της ΓΣ των μετόχων υπήρξε ενημέρωση από τον κ. Θανάση Χατζόπουλο για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που έγιναν ώστε ο ΠΑΟΚ να καταθέσει πλήρη φάκελο αδειοδότησης για την συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα (2021-22) και μέσα στα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημερινή ΓΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δεν αφορούσε όσους συμμετείχαν στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, καθότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πιστοποίησης του κεφαλαίου και έγκρισης των νέων μετόχων από την ΕΕΑ».

Σχετικά άρθρα