Η προκήρυξη των τοπικών πρωταθλημάτων προβλέπει πως σε περίπτωση οριστικής διακοπής για λόγους ανωτέρας βίας (πανδημίας ή άλλης αιτίας) θα ισχύσει ως τελική η βαθμολογία που διαμορφώθηκε κατά την διακοπή του πρωταθλήματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος.

Αυτό είναι και το σενάριο που φέρεται να προωθούν αρκετές διοικήσεις των τοπικών ενώσεων, ωστόσο φαίνεται ότι δεν είναι όλες οι ομάδες ικανοποιημένες με αυτή την προοπτική. Σύλλογοι που ξεκίνησαν τη σεζόν έχοντας ως στόχο τον πρωταθλητισμό φέρονται διατεθειμένοι να παίξουν ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι αν χρειαστεί, άλλοι όμως τονίζουν το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για προετοιμασία.

Με δεδομένο μάλιστα ότι καμία ένωση δεν μπορεί να πάρει από μόνη της απόφαση για επανέναρξη των πρωταθλημάτων, αλλά περιμένουν να ανάψει το πράσινο φως από την Πολιτεία και κατόπιν από την ΕΟΚ,

Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του πρώτου γύρου, και εφόσον δε συνεχιστούν τα πρωταθλήματα μέχρι το τέλος Μαΐου, η προκήρυξη προβλέπει σαφέστατα ότι το κάθε πρωτάθλημα θα θεωρηθεί ως μη γενόμενο.

Σχετικά άρθρα