Την κατά συντριπτική πλειοψηφία έγκριση των αλλαγών σε πολλούς κανονισμούς και δίκαιά της ανακοίνωσε σήμερα (19/5) η ΕΟΚ.

Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία συμμετείχε το 55,1% των ταμειακώς εντάξει σωματείων Α1 και υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,62% η τροποποίηση του καταστατικού και με ποσοστό 97,3% ο κανονισμός διοργανώσεων.

Συγκεκριμένα άρθρα και διατάξεις απαγορεύουν να κάνουν μεταγραφές ομάδες με χρέη προς παίκτες, προπονητές ή διοργανώσεις. Έτσι, η ΑΕΚ με τα 21 ban από τη FIBA βρίσκεται σε ακόμα πιο δυσχερή θέση.

Συγκεκριμένα, στον «Κανονισμό Εγγραφών Μεταγραφών ΕΟΚ», άρθρο 5, παράγραφος 4 αναφέρονται τα εξής:

«Ομάδες Κ.Α.Ε. και αθλητικών σωματείων όλων των Εθνικών και Τοπικών πρωταθλημάτων υποχρεούνται σ την υλοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους έναντι των καλαθοσφαιριστών/τριών τους, όπως αυτές έχουν καθορισθεί με αμετάκλητες αποφάσεις της Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ. για τα πρωταθλήματα που έχει αρμοδιότητα και των πολιτικών δικαστηρίων για τα πρωταθλήματα όλων των άλλων Κατηγοριών.

Επίσης, οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου της FIBA και εφόσον για αυτές τις αποφάσεις έχει επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών αποτελούν ουσιώδη λόγο για τη μη έκδοση και την ανάκληση των εκδοθέντων δελτίων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των ως άνω υποχρεώσεων, η υπαίτια ομάδα Κ.Α.Ε. ή το αθλητικό σωματείο στερείται του δικαιώματος απόκτησης καλαθοσφαιριστών/τριών άνω των δεκαοκτώ ετών 18 ετών με τη διαδικασία των κάθε είδους μεταγραφών, για όσο διάστημα διαρκεί η παραβατική του πράξη. Η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές ( FIBA FIBA BAT κλπ), καθώς και να ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές για εκκρεμείς υποθέσεις και διακανονισμούς.

Σχετικά με τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, το ΔΣ της ΕΟΚ θα συστήσει Ειδική Επιτροπή η οποία θα επιλαμβάνεται επί όλων των οικονομικών θεμάτω ν, αναφορικά με παίκτες, προπονητές και αντιπροσώπους αθλητών και θα δύναται να εισηγείται στο ΔΣ της ΕΟΚ τη μη έκδοση και ανάκληση όλων των δελτίων συμμετοχής αθλητών ΚΑΕ ή σωματείου.”

Το παραπάνω αφορά επί… 21 φορές μάλιστα την ΑΕΚ η οποία αν δεν φροντίσει τα τρέχοντα ban δεν θα μπορεί να κάνει μεταγραφές ενώ πλέον δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί… παραθυράκια σαν τα φετινά (τα οποία “χρησιμοποίησε” για την απόκτηση των Ράουτινς και Λάνγκφορντ) και να αποκτά παίκτες τα δελτία των οποίων ήταν στην Ελλάδα κάτι που με βάση το νέο καταστατικό δεν θα μπορεί να κάνει ξανά».

Η σχετική διάταξη στον “Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης Διεξαγωγής Διοργανώσεων Πρωταθλημάτων Κυπέλλου” (άρθρο 39, παράγραφος 14):

14. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητας, η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας στις Κ.Α.Ε. που δεν έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις πάσης φύσεως οφειλές τους προς την Ε.Ο.Κ. και την FIBA (οφειλές στη FIBA σε βάρος Κ.Α.Ε. ή αθλητικού σωματείου που μετέχει στις διοργανώσεις της, μη καταβολή χρηματικών ποσών συμμετοχής τους σε αυτές, μη καταβολή προστίμων στη FIBA από απαγόρευση μεταγραφών κλπ.) καθώς και άλλες τυχόν εκκρεμότητες προς τρίτα πρόσωπα.

Σχετικά άρθρα