Με στόχο την ενίσχυση των αθλητικών αξιών εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ψηφίσματα για την «Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Αθλητισμού» και τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Αθλητισμό» κατά τη 16η Σύνοδο υπουργών Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το αναθεωρημένο κείμενο της Ευρωπαϊκής Χάρτας αναγνωρίζει τα κοινά χαρακτηριστικά ενός ευρωπαϊκού αθλητικού πλαισίου και της οργάνωσής του σε αξίες όπως ηθική, δίκαιο παιχνίδι, σεβασμός, αλληλεγγύη κ.λπ., διευκολύνει την πρόσβαση στα αθλήματα για όλα τα στρώματα της κοινωνίας και αναγνωρίζει την οικονομική διάσταση του αθλητισμού και τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτόν οι εταιρικοί και επαγγελματικοί τομείς. Παράλληλα, ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες και να αναπτύσσουν εθνικές αθλητικές στρατηγικές. Επίσης, τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να αγκαλιάσουν την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι υπουργοί θα πρέπει να προωθήσουν τον αθλητισμό και τα κοινωνικά του οφέλη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στις παγκόσμιες κρίσεις.

Η 16η Σύνοδος τελούσε υπό την προεδρία του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας του νέου κορωνοϊού, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. «Μέσα από την ομόφωνη έγκριση των δύο ψηφισμάτων θα προκύψουν νέες και αποτελεσματικές εθνικές στρατηγικές, με τη συσπείρωση και την αρωγή όλων των δυνάμεων του αθλητικού κινήματος. Παράλληλα, είμαι βέβαιος ότι πλέον ο κάθε υπουργός, με τη δική του συμβολή, θα δημιουργήσει νέες προοπτικές και καινοτόμες πολιτικές, ώστε η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταστεί πυλώνας της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας Αθλητισμού», δήλωσε ο κ. Αυγενάκης.

Σχετικά άρθρα