Ο Ιωνικός Νικαίας θα αγωνίζεται στην Α1 και τη νέα σεζόν με απορρόφηση του Διαγόρα Δρυοπιδέων. Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιήθηκε η εξής πρόσκληση προς όλα τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος Διαγόρας Δρυοπιδέων Αιγάλεω»:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 2725/1999, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου της 28/7/2020, για τη σύσταση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας, καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης και να συμμετάσχουν στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου για τη Σύσταση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (Κ.Α.Ε.) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών της οποίας επιθυμεί να αναλάβει κάθε μέλος. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 240.000€ που διαιρείται σε 24.000 μετοχές αξίας 10€ έκαστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί ολόκληρο, με τον ακόλουθο τρόπο : α) Με εισφορά, από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο της χρήσης της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών του γνωρισμάτων. Η εισφορά αυτή αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Και β) Με καταβολή διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων (216.000) ευρώ σε μετρητά, ποσό στο οποίο αντιστοιχούν είκοσι μία χιλιάδες και εξακόσιες (21.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Oι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ» που ευρίσκονται στο Αιγάλεω Αττικής (οδός Αναγεννήσεως αριθμ 31 ) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00 και η καταβολή των χρημάτων στον ειδικό λογαριασμό στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΙΒΑΝ : GR 1802607010000760100076944 με την αιτιολογία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ – ΑΦΜ ΜΕΤΟΧΟΥ, συμμετοχή σε Μ.Κ. υπό σύσταση ΚΑΕ “ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET – ΚΑΕ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΠΑΣ».

Σχετικά άρθρα