Την Τρίτη 31.08.2021 και ώρα 16.00 μ.μ. στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΧ ΙΖΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΙΓΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ) θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΝΑ με θέμα την τροποποίηση του υφιστάμενου εν ισχύ Καταστατικού αυτής προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Νέου Αθλητικού Νόμου 4726/2020.

Σε περίπτωση μη επιτευχθείσης της απαιτούμενης εκ του Καταστατικού απαρτίας των 2/3 των μελών της ΕΣΚΑΝΑ, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την ίδια μέρα Τρίτη 31.08.2021 και ώρα 18.00 μ.μ. στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΧ ΙΖΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΙΓΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ).

Σχετικά άρθρα