Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ γίνεται γνωστό ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές πληρωμές ίσες με το 1/3 του εισοδήματός τους αν δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι με έξτρα φόρο.

Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει φέτος να ξοδέψουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους με πλαστικό χρήμα – πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες – προκειμένου να μην χρεωθούν με πρόσθετο φόρο. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες και προβλέπει ότι το 30% του συνολικού εισοδήματος κάθε φορολογούμενου πρέπει να δαπανηθεί με πλαστικό χρήμα. Εάν δεν συμβεί αυτό τότε προκύπτει πρόσθετος φόρος 22%.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, πρέπει να δαπανήσει τουλάχιστον 6.000 ευρώ με τις πιστωτικές ή χρεωστικές του κάρτες. Αν δαπανήσει 5.000 ευρώ θα χρεωθεί με πρόσθετο φόρο 220 ευρώ.

Οι κατηγορίες δαπανών που υπολογίζονται για τη συγκέντρωση του 30% αφορούν:

1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός

3. Ένδυση και υπόδηση

4. Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων (αγορά πετρελαίου επισκευές)

5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες

6. Υγεία, Νοσοκομεία γιατροί οδοντίατροι

7. Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων

8. Επικοινωνίες

9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών

10. Εκπαίδευση

11. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια

12. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

Εφόσον οι άνω δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής καταβάλλονται σε δόσεις, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των δόσεων που εκκαθαρίζονται στο οικείο φορολογικό έτος.

Ειδικά, για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, που είναι στο όνομα προσώπου διαφορετικού από εκείνο που τους εξοφλεί, οι εν λόγω δαπάνες γίνονται δεκτές, εφόσον το πρόσωπο που τις καταβάλλει είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσό που τους αντιστοιχεί.

Για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη και εκείνες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον αυτές αφορούν σε ατομικές ιδιωτικές τους δαπάνες και όχι στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ποιοι εξαιρούνται από την συλλογή αποδείξεων

Από την υποχρέωση της συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων εξαιρούνται ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, κάτοικοι της αλλοδαπής με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα δημόσιοι υπάλληλοι που ζουν στο εξωτερικό, ανήλικοι που κάνουν δήλωση κληρωτοί που κάνουν την θητεία τους φυλακισμένοι, κάτοικοι σε χωριά ως 500 κατοίκους, δικαιούχοι του ΚΕΑ, όσοι βρίσκονται σε μακροχρόνια νοσηλεία, διαβιούν σε οίκους ευγηρίας και οι φυλακισμένοι.

Σχετικά άρθρα